PHÒNG GD & Đ T ĐÔNG HƯNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG VINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5 TUỔI B
NĂM HỌC 2018- 2019
        
STTHo tªn trÎNgµy th¸ng n¨m sinhHä tªn bèNƠI ỞNGÀY NHẬP HỌCGHI CHÚ
1Nguyễn Ngọc Ánhx28/04/2013Nguyễn Tiến CươngVÔ Trung20/8/2018 
2Phạm Hoài Anx20/6/2013Phạm Văn TúVÔ Đông20/8/2018 
3Đỗ Gia Bảo 13/8/2013Đỗ Anh HòaVÔ Trung20/8/2018 
4Hoàng Gia Bảo 02/01/2013Hoàng Cao CườngVÔ Đông20/8/2018 
5Lê Hà Chix23/7/2013Lê Văn ChúngVÔ Trung20/8/2018 
6Nguyễn Phương Chix09/12/2013Nguyễn Văn KhiêmVÔ Trung20/8/2018 
7Phạm Đỗ Yến Chix07/01/2013Phạm Đình DươngVÔ Đông20/8/2018 
8Phạm Đức Chính 22/12/2013Phạm văn ĐạiVÔ Đông20/8/2018 
9Nguyễn T Ngọc Diệpx16/12/2013Nguyễn Văn QuýVÔ Trung20/8/2018 
10Đỗ Tiến Dũng 20/8/2013Nguyễn Thị HươngVÔ Trung20/8/2018 
11Nguyễn Thùy Duyênx09/09/2013Nguyễn Văn NgọcVÔ Trung20/8/2018 
12Phí Văn Hiệp 18/12/2013Phí Văn ThọVÔ Trung20/8/2018 
13Đỗ Gia Hânx29/4/2013Đỗ Văn ChuyềnVÔ Trung20/8/2018 
14Lê Duy Hoàng 10/12/2013Lê Văn MườiVÔ Trung20/8/2018 
15Nguyễn Thị Thu Huyềnx27/11/2013Nguyễn Văn NinhVÔ Trung20/8/2018 
16Phạm Khánh Huyềnx06/12/2013Phạm Văn HùngVÔ Trung20/8/2018 
17Lưu Bảo Khang 27/12/2013Lưu Tuấn AnhVÔ Trung20/8/2018 
18Trần Minh Khôi 24/8/2013Trần Văn ThọTrọng Quan20/8/2018TRÁI TUYẾN
19Nguyễn Thành Long 30/01/2013Nguyễn Văn TìnhVÔ Trung20/8/2018 
20Lê Ngọc Maix08/07/2013Lê Thanh SơnVÔ Trung20/8/2018 
21Lê Nhât Minh 17/02/2013Lê Văn VấnVÔ Trung20/8/2018 
22Nguyễn Thùy Ngânx09/01/2013Nguyễn Văn LiệuVÔ Trung20/8/2018 
23Vũ Ngọc Ngânx Vũ Văn BiênV Ô Đông20/8/2018Cđi tháng 12
24Nguyễn Nhật Nam 09/10/2013Vũ Thị ChuyênNam Đ Hải20/8/2018 
25Nguyễn Minh Nguyệtx27/1/2013Nguyễn Văn GiáVÔ Trung20/8/2018 
26Nguyễn T Thúy Nhàix16/12/2013Nguyễn Văn QuýVÔ Trung20/8/2018 
27Nguyễn Vũ Phong 31/10/2013Nguyễn Văn NghiệpVÔ Trung20/8/2018 
28Nguyễn Thanh Phong 02/11/2013Nguyễn Văn TựVÔ Đông20/8/2018 
29Phạm Ngọc An Phú 25/6/2013Phạm Ngọc ToànVÔ Đông20/8/2018 
30Nguyễn Bảo Phúc 22/7/2013Nguyễn Văn HiếuVÔ Trung20/8/2018 
31Phạm Nguyên Phúc 27/9/2013Phạm Văn TháiVÔ Trung20/8/2018 
32Đỗ Thu Phượngx30/8/2013Đỗ Xuân KiênVÔ Trung20/8/2018 
33Nguyễn Văn Quý 03/12/2013Nguyễn Văn BìnhVÔ Trung20/8/2018 
34Lê Bảo Quyênx31/7/2013Lê Duy KhơiVÔ Trung20/8/2018 
35Vũ Thanh Tâmx23/7/2013Vũ Văn QuangVÔ Đông20/8/2018 
36Nguyễn Chí Thanh 01/04/2013Nguyễn Thị LýVÔ Trung20/8/2018 
37Nguyễn Thu Thươngx27/8/2013Nguyễn Văn ThểVÔ Trung20/8/2018 
38Phạm Thị Minh Thươngx10/10/2013Phạm Văn ĐínhVÔ Đông20/8/2018 
39Lê Hà Vyx25/12/2013Lê Văn ViệtVÔ Trung20/8/2018 
40Nguyễn Thị Yếnx29/9/2013Nguyễn Văn KhoaVÔ Trung20/8/2018