PHÒNG GD & Đ T ĐÔNG HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 TUỔI B
NĂM HỌC 2018 - 2019
        
STTHo tªn trÎNỮNgµy th¸ng n¨m sinhHä tªn bè ( mẹ)NƠI ỞNGÀY NHẬP HỌCGHI CHÚ
1Phạm Minh Anhx27/3/2015Phạm Văn ChiếnVÔ Trung20/8/2018 
2Phạm Tuấn Anh 4/10/2015Nguyễn Văn VỵVÔ Trung20/8/2018 
3Lại Việt Anh 24/9/2015Lại Văn NiênVÔ Trung20/8/2018 
4Lại Ngọc Châu Anhx19/01/2015Lại Văn HộiĐồng Lang20/8/2018 
5Đặng Minh Anhx9/1/2015Đặng Xuân MạnhĐồng Lang20/8/2018 
6Lê Phạm Bằng 17/12/2015Lê Mạnh HùngVÔ Trung20/8/2018 
7Nguyễn Bảo Châux15/11/2015Nguyễn Văn ThuầnĐồng Lang20/8/2018 
8Phạm Minh Châux10/10/2015Bùi Thị ThươngĐồng Lang20/8/2018 
9Nguyễn Diệp Chix17/1/2015Nguyễn Văn ƯớcĐ Đ Hải20/8/2018 
10Đỗ Minh Dân 5/2/2015Đỗ Văn KhuVÔ Trung20/8/2018 
11Vũ Hà Duyênx15/8/2015Vũ Xuân KỳĐồng Lang20/8/2018 
12Bùi Đức Độ 12/1/2015Bùi Đức TrườngĐông Giang20/8/2018Trái tuyến
13Vũ Tiến Đoàn 28/12/2015Vũ Đức HiệpĐồng Lang20/8/2018 
14Lại Hoàng Hà 16/09/2015Lại Tiến HưngĐ Đ Hải20/8/2018 
15Nguyễn Ngọc Hânx31/10/2015Nguyễn Văn HàVÔ Trung20/8/2018 
16Đỗ Gia Hưng 20/10/2015Đỗ Thị Bích NgaVÔ Trung20/8/2018 
17Nguyễn Tiến Minh 26/9/2015Nguyễn Văn LinhVÔ Trung20/8/2018 
18Lại Thị Diễm Myx7/4/2015Lại Bá TínhĐ Đ Hải20/8/2018 
19Nguyễn Thị Trà Myx3/02/2015Nguyễn Mạnh TùngĐồng Lang20/8/2018Cđi ' 3/2019
20Nguyễn Bảo Nam 20/10/2015Nguyễn Văn HuyVÔ Trung20/8/2018 
21Bùi Duy Nhật Nam 17/4/2015Nhâm Thị Bích HằngVăn Ô Đoài20/8/2018 
22Nguyễn Thị Kim Ngânx15/6/2015Nguyễn Hữu ThuậtBắc Đ Hải20/8/2018 
23Đặng Yến Nhix19/08/2015Đặng Quốc ViệtBắc đồng hải20/8/2018 
24Nguyễn Thảo Nhix7/7/2015Nguyễn Văn HưngĐông Huy20/8/2018Trái tuyến
25Phí Linh Nhix17/5/2015Phí Đình HậuĐông Á20/8/2018Trái tuyến
26Lại Trần Hồng Phúc 14/10/2015Lại Hợp SángĐ Đ Hải20/8/2018 
27Đỗ Tiến Phúc 10/10/2015Nguyễn Thị HươngVăn Ô Trung20/8/2018 
28Đỗ Kim Phượngx30/3/2015Đỗ Văn ChuyềnVÔ Trung20/8/2018 
29Nguyễn Trường Sơn 18/3/2015Nguyễn Văn DũngVÔ Trung20/8/2018 
30Đỗ Hoàng Sơn 6/12/2015Đỗ Văn DươngVÔ Trung20/8/2018 
31Lại Văn Tấn 5/9/2015Lại Bá TrọngBắc đồng hải20/8/2018 
32Nguyễn Thanh Thảox30/4/2015Nguyễn Văn MátVÔ Trung20/8/2018 
33Lê Anh Vũ 31/7/2015Lê Văn ThểVÔ Trung20/8/2018 
34Nguyễn Tường Vyx18/02/2015Nguyễn Văn ViệtĐồng Lang20/8/2018 
35Phí Ngọc Yếnx10/8/2015Phí Văn QuýVÔ Trung20/8/2018 
36Lê Bảo Yếnx17/9/2015Lê Văn NiênVÔ Trung20/8/2018 
37Đỗ Hải Yến 25/12/2015Đỗ Văn ThápĐồng Lang9/2018 
38Lê Khôi Nguyên 31/01/2015Lê Mạnh CườngĐông Á9/2018trái tuyến
39Nguyễn Ngọc Bíchx29/1/2015Nguyễn Thế BổngVÔ Trung10/2018 
40Lại Quỳnh Chix2/6/2015Lại Hợp CườngĐông Đ Hải10/2018 
41Đỗ Quang Vinh 5/10/2015Đỗ Quang GiámBắc Đ Hải10/2018Cđi Vũ thư 1/2019
42Lê Danh Nhật 27/9/2015Lê Văn ViệtVăn ô Trung3/2019Cđến 3/2019