PHÒNG GD & Đ T ĐÔNG HƯNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 TUỔI A
NĂM HỌC 2018- 2019
STTHo tªn trÎNỮNgµy th¸ng n¨m sinhHä tªn bè ( mẹ)NƠI ỞNGÀY NHẬP HỌCGHI CHÚ
1Lê Quỳnh Anhx29/5/2015Lê Văn SựVăn Ô Đông20/8/2018 
2Ngô Phương Anhx6/1/2015Vũ Thị MậnVăn Ô Đông20/8/2018 
3Trịnh Quỳnh Anhx20/10/2015Trịnh Quang NinhVăn Ô Đông20/8/2018 
4Phạm Hiền Anhx23/9/2015Phạm Thị ThoaV Ô Đoài20/8/2018 
5Lê Việt Anh  Lê Văn QuyếtĐông Giang20/8/2018Trái tuyến
6Nguyễn Đức Chính 23/9/2015Nguyễn Đức ÚtV Ô Đoài20/8/2018 
7Lại Hoàng Cường 2/1/2015Lại Bá CôngNam Đ Hải20/8/2018 
8Nguyễn Mạnh Dũng 23/2/2015Nguyễn Đức ToànVăn Ô Đông20/8/2018 
9Nguyễn Chí Dũng 23/11/2015Nguyễn Văn TìnhV Ô Đoài20/8/2018 
10Lại Minh Dương 22/8/2015Lại Hợp ChiểuTây Đồng Hải20/8/2018 
11Vũ Tiến Duy 9/10/2015Vũ Văn HùngNam Đ Hải20/8/2018 
12Vũ Minh Đức 11/9/2015Vũ Văn HuấnVăn Ô Đông20/8/2018 
13Lại Hợp Đạt 15/4/2015Lại Hợp ToảnNam Đ Hải20/8/2018 
14Ngô Thành Đạt 1/26/2015Ngô Thành CôngTây Đồng Hải20/8/2018 
15Nguyễn Hương Giangx2015Nguyễn Văn HuânNam Đ Hải20/8/2018 
16Phạm Thanh Hảix1/3/2015Phạm Văn ToánVăn Ô Đông20/8/2018 
17Nguyễn Minh Huyềnx4/8/2015Nguyễn Đức MuônV Ô Đoài20/8/2018 
18Phạm Bảo Lâm 13/12/2015Phạm Minh ĐứcNam Đ Hải20/8/2018 
19Lại Thái Tùng Lâm 29/1/2015Lại Thái TônTây Đồng Hải20/8/2018 
20Nguyễn Hồng Liênx17/08/2015Nguyễn Đức QuânV Ô Đoài20/8/2018 
21Lại Thị Như Maix18/2/2015Nguyễn Thị SonTây Đồng Hải20/8/2018 
22Phạm Cao Minh 4/2/2015Phạm Văn ĐôngVăn Ô Đông20/8/2018 
23Nguyễn Nhật Minh 20/6/2015Nguyễn Văn HưngV Ô Đoài20/8/2018 
24Nguyễn Quang Minh 27/12/2015Nguyễn Văn ĐềV Ô Đoài20/8/2018 
25Lại Thị Trà Myx18/04/2015Lại Hợp MạnhNam Đ Hải20/8/2018 
26Nguyễn Hoàng Nam 29/12/2015Nguyễn Văn QuangV Ô Đoài20/8/2018 
27Bùi Thanh Ngax7/5/2015Bùi Thành LậpV Ô Đoài20/8/2018 
28Lại Hoàng Bảo Ngọcx15/8/2015Lại Hợp HùngNam Đ Hải20/8/2018 
29Lê Thị Bảo Ngọcx25/9/2015Lê Văn HiệnVăn Ô Đông20/8/2018 
30Lê Công Phú 2015Lê Công KhanhĐông Hà20/8/2018Trái tuyến
31Nguyễn Đức Tâm 14/8/2015Nguyễn Đức BanV Ô Đoài20/8/2018 
32Trần Quyết Thắng 10/12/2015Trần Văn TrungTế Quan20/8/2018 
33Lại Thái Thịnh 5/26/2015Lại Thái VượngTây ĐHải20/8/2018 
34Nguyễn Anh Thưx15/8/2015Nguyễn Văn TâmVăn Ô Đông20/8/2018 
35Phạm Anh Thưx7/6/2015Phạm Thị DiễmV Ô Đoài20/8/2018 
36Nguyễn Thanh Thúyx14/10/2015Nguyễn Thị BồnVăn Ô Đoài20/8/2018 
37Phạm Huyền Trangx9/10/2015Phạm Bá DuyV Ô Đoài20/8/2018 
38Lại Đức Trung 9/10/2015Lại Hợp SơnTây Đ Hải20/8/2018 
39Ng Bùi Việt Trung 14/3/2015Nguyễn Văn ThíchV Ô Đoài20/8/2018 
40Nguyễn Ngọc Tú 3/6/2015Nguyễn Văn TuấnV Ô Đoài20/8/2018 
41Nguyễn Khánh Toàn 19/10/2015Nguyễn Văn DiệnĐông Giang20/8/2018Trái tuyến
42Lại Minh Vũ 7/10/2015Lại Thị Lệ ThủyBắc Đ Hải20/8/2018 
43Phạm Đình Tuấn Anh 6/11/2015Hà Thi ChungNam Đ Hải9/2018 
44Phạm Bảo Ngọcx17/1/2015Phạm Bá ĐiểnĐông Giang3/2019Trái tuyến
45Lại Thái Bảo Anx29/12/2015Lại Thị DungTây Đ Hải3/2019Chuyển đến