PHÒNG GD & Đ T ĐÔNG HƯNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG VINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 TUỔI A
NĂM HỌC 2018 - 2019
        
STTHo tªn trÎNgµy th¸ng n¨m sinhHä tªn bè ( mẹ)NƠI ỞNGÀY NHẬP HỌCGHI CHÚ
1Lại Trần Đức Anx27/06/2014Lại Văn ĐànBắc Đ Hải20/8/2018 
2Nguyễn Mai Anhx19/6/2014Nguyễn Văn TiếnVÔ Trung20/8/2018 
3Lại Diệp Anhx6/8/2014Lại Hợp HưngVÔ Đông20/8/2018 
4Lê Hoàng Ânx16/10/2014Lê Duy HưngVÔ Trung20/8/2018 
5Phạm Ngọc Bíchx17/11/2014Lê Thị BưởiTế Quan20/8/2018 
6Nguyễn Thị quỳnh Chix02/10/2014Nguyễn Văn ChungVÔ Trung20/8/2018 
7Lê Công Chính 07/03/2014Lê Công ThỏaVÔ Trung20/8/2018 
8Nguyễn Văn Chính 14/6/2014Nguyễn Đồng ChinhĐồng Lang20/8/2018 
9Lại Văn Công 06/05/2014Lại Văn ThànhĐồng Lang20/8/2018 
10Lại T Thùy Dinhx1/09/2014Lại Quý CảnhĐ Đồng Hải20/8/2018 
11Đỗ Quang Dũng 23/03/2014Đỗ Mạnh HùngVÔ Trung20/8/2018 
12Đặng Hồng Duyênx22/10/2014Đỗ Thị NhuầnVÔ Trung20/8/2018 
13Hà Tiến Đạt 04/12/2014Hà Văn TrườngĐ Đồng Hải20/8/2018 
14Lê Thành Đạtx17/2/2014Nguyễn Thị TầmVÔ Trung20/8/2018 
15Phạm Vũ Ngọc Đức 20/12/2014Phạm Ngọc TàiVÔ Đông20/8/2018 
16Đinh Thị Thu Hiềnx22/10/2014Đinh Xuân HoàngĐồng Lang20/8/2018 
17Nguyễn Việt Hoàng 11/10/2014Nguyễn Văn HiếuVÔ Trung20/8/2018 
18Nguyễn Duy Hoàng 04/01/2014Nguyễn Thị LừngVÔ Trung20/8/2018 
19Nguyễn Duy Hưng 18/4/2014Phạm Thị HuếĐồng Lang20/8/2018 
20Lại Gia Huy 21/07/2014Lại Khắc TrọngĐ Đồng Hải20/8/2018 
21Đoàn Trọng Huy 19/4/2014Đoàn Trọng ĐộĐồng Lang20/8/2018 
22Phạm Đức Huy 26/9/2014Phạm Đức TrườngĐồng Lang20/8/2018 
23Trần Minh Huyềnx16/10/2014Phạm Thị TươiĐồng Lang20/8/2018Cđi 2/2019
24Phạm Bảo Khánh 10/10/2014Phạm Đức DuyĐ Đồng Hải20/8/2018 
25Lại Ngọc Minh Khôi 14/9/2014Lại Ngọc ThuấnĐồng Lang20/8/2018 
26Phạm Thị Diệu Linhx24/11/2014Phạm Hữu TuânĐồng Lang20/8/2018 
27Bùi Khánh Linhx26/9/2014Bùi Minh TânTế Quan20/8/2018 
28Phạm Hoàng Myx18/2/2014Phạm Hữu PhòngĐồng Lang20/8/2018 
29Đỗ T Hoàng Ngânx13/9/2014Đỗ Văn DươngVÔ Trung20/8/2018 
30Lại Quang Nguyên 11/06/2014Lại Công ChấtBắc Đ Hải20/8/2018 
31Nhâm Thị hải Nhix03/04/2014Nhâm Văn HuấnBắc Đ Hải20/8/2018 
32Lại Quang Phát 6/12/2014Lại Mạnh CườngĐồng Lang20/8/2018 
33Lê Nam Phong 25/11/2014Lê Văn ChưởngVÔ Trung20/8/2018 
34Lại Cao Phong 2/11/2014Lại Quang DũngBắc Đ Hải20/8/2018 
35Phí Đình Phúc 12/01/2014Phí Văn HuyVÔ Trung20/8/2018 
36Phạm Hà Phươngx14/12/2014Phạm Đức ChiếnĐồng Lang20/8/2018 
37Lại Ngọc Quyết 22/6/2014Lại Ngọc QuânBắc Đ Hải20/8/2018 
38Phạm Hương Thảox06/03/2014Phạm Văn ThắngVÔ Trung20/8/2018 
39Phạm Phương Thảox06/02/2014Phạm Hữu ToảnĐồng Lang20/8/2018 
40Nguyễn T phương Thảox28/4/2014Nguyễn Văn ThươngĐồng Lang20/8/2018 
41Nguyễn Thị Huyền Thux8/07/2014Nguyễn Văn TùngĐ Đồng Hải20/8/2018 
42Pham Bảo Trâmx21/11/2014Phạm Hữu LinhĐ Đồng Hải20/8/2018 
43Nguyễn Bảo Trâmx16/1/2014Nguyễn Đức NghĩaĐ Đồng Hải20/8/2018 
44Lê Văn Tú 20/3/2014Lê Văn TiếnVÔ Trung20/8/2018 
45Nguyễn Đức Tuân 04/02/2014Nguyễn Văn TiênVÔ Trung20/8/2018 
46Lê Thanh Tùng 14/5/2014Lê Văn KhuVÔ Trung20/8/2018 
47Nguyễn Thị Hồng Vânx10/04/2014Nguyễn Văn SựVÔ Trung20/8/2018 
48Lại Thùy Vânx16/12/2014Lại Minh HùngBắc Đ Hải20/8/2018 
49Nguyễn Mạnh Hùng 23/7/2014Nguyễn Xuân TiếnVÔ Trung6/9/2018 
50Hoàng Ngọc Quỳnhx10/6/2014Hoàng Ngọc Thương Đông Các 9/2018trái tuyến
51Lại Nguyễn Hà Myx19/1/2014Lại Hợp TuânBắc Đ Hải9/2018 
52Lại Duy Hưng 1/11/2014Lại Vân TrườngĐ Đồng Hải9/2018 
53Nguyễn Thế Công Thành 11/3/2014Nguyễn Thế QuảngVÔ Trung9/2018 
54Lại Minh Khoa 14/11/2014Lại Hợp TuyếnBắc đ Hải3/2019Chuyển đến